Đừng mong chờ người khác ghi nhận khi mà ngay bản thân cũng chưa từng ghi nhận và trân trọng chính mình.
Tự chủ - Giao tiếp - Xây dựng thương hiệu - Tạo nội dung
Khóa học tạo ảnh hưởng dành cho người hướng nội
...dù họ cũng rất muốn thực hiện điều này?
1
“Tôi ngại giao tiếp và cũng không hoạt động nhiều trên mạng xã hội, tôi xây dựng thương hiệu cá nhân thế nào?”
2

February 2023

Nếu không ai đọc nội dung mà bạn mang tới thì không có một thương hiệu nào được ghi nhớ!
Khoá học cấp độ 2 trong hành trình trở thành một Visible Influencer
Kiểm tra những dấu hiệu của một thương hiệu chưa hiệu quả và cách cải thiện.
“Liệu Influencer marketing có bị ảnh hưởng trước dự đoán suy thoái kinh tế”

January 2023

Bạn đã sẵn sàng tận dụng sức mạnh tuyệt vời của thương hiệu và sự ảnh hưởng trong năm mới?
1
Bản tin năm mới sẽ phát hành vào tuần thứ 4 của tháng 1 với nhiều thông tin và nhiều phần quà đặc biệt!
Bạn muốn tăng follow tự nhiên hay nhanh chóng?