“Liệu Influencer marketing có bị ảnh hưởng trước dự đoán suy thoái kinh tế”
Bạn có biết đâu là công cụ có tác động lớn nhất không?
Tự chủ - Giao tiếp - Xây dựng thương hiệu - Tạo nội dung
"Tôi không có nhiều kinh nghiệm chuyên môn, tôi không chắc mình có thể"
1
Trong lĩnh vực này mà nói, hơn nhau là ở sự kiên trì và cam kết.
1
Xây dựng thương hiệu cá nhân là một trong ba yếu tố quan trọng trong kinh doanhListen now (14 min) | "Bạn có chuyên môn, bạn có kinh nghiệm nhưng không chia sẻ, tiếp thị tới người khác thì sẽ chẳng ai biết để tìm tới bạn"
“Tôi ngại giao tiếp và cũng không hoạt động nhiều trên mạng xã hội, tôi xây dựng thương hiệu cá nhân thế nào?”
2
Nếu không ai đọc nội dung mà bạn mang tới thì không có một thương hiệu nào được ghi nhớ!
Bạn đã sẵn sàng tận dụng sức mạnh tuyệt vời của thương hiệu và sự ảnh hưởng trong năm mới?
1
...dù họ cũng rất muốn thực hiện điều này?
1
Lần cuối cùng bạn nhấn theo dõi một ai đó là khi nào?
"Phải mất 20 năm để xây danh tiếng và 5 phút để huỷ hoại nó!"