2 Comments

Để não nghỉ ngơi là một yếu tố rất hay. Mình để ý mỗi khi mình dành thời gian đi tập gym thì ý tưởng thường xuyên xuất hiện tại đó. Thậm chí trong lúc tập gym mình đã nghĩ ra được rất nhiều việc cần làm cho năm sau trong việc bắt đầu xây dựng thương hiệu cá nhân và tạo SPDV của chính mình.

Expand full comment
author

yes. không chỉ khi bí ý tưởng mà khi mà bận rộn hoặc quá rối bời, mình cũng hay nghỉ ngơi để bình tĩnh lại và có thể suy nghĩ rõ ràng, sáng suốt hơn

Expand full comment