3 Comments

em nhận đc mail nên không hiểu chuyện gì luôn

Expand full comment

Cho em hỏi talkshow này tổ chức khi nào vậy ạ? Em mới đăng ký trả phí cách đây 3 ngày và không biết gì về chương trình hết

Expand full comment