2 Comments

Cảm ơn e vì bài viết đã cho chị thấy bức tranh rộng hơn về Influencer, có nhg điều trước giờ chỉ hiểu lờ mờ thì giờ thấy rõ hơn. Chị cũng hướng tới việc trở thành 1 Micro Influencer, để tương tác và kết nối đủ nhiều với độc giả và giúp họ nhận đc những giá trị mình trao đi. Anw, mong đến ngày học Real You Real Result ghê vì chị là người hơi sợ đám đông và mxh nên vẫn đg loay hoay về việc xây dựng tầm ảnh hưởng của mình.

Expand full comment