3 Comments
Nov 3, 2022Liked by The Visible Influencer

uầy, kể mà nhận đc email này sớm hơn Mina ạ :))). Hôm nọ chị cũng hì hụi lập bảng... để đi bổ sung thêm mấy cột như gợi ý của TVI 😉

Expand full comment

“bạn cần biết cách quan sát và tìm hiểu kỹ về thói quen, hành vi của độc giả/khán giả/người theo dõi bạn. Nếu bạn quan tâm, hãy cho TVI biết để chúng mình thêm động lực lên bài về chủ đề này nhé” => kiu kiu bài viết của em. Chị quan tâm thêm về chủ đề này nhé!

Expand full comment