5 Comments

Phương pháp hay & chia sẻ rất cụ thể em ơi ✨

Expand full comment

Em đọc từ đầu đến cuối lun, Hay thực sự ạ. Đọc cứ trôi tuột từ đầu xuống tay, nên phải viết cảm nghĩ ngay. Mong c Mina ra nhìu bài hay như thế này nữa. ^^

Expand full comment