1 Comment

Trong bài bạn có nói Vinamilk chữ lấy cảm hứng từ tranh Đông Hồ thì cái này là k đúng, team làm branding có lấy cảm hứng từ các hoạt động quen thuộc của Việt Nam và có sử dụng kiểu minh hoạ như moodboard đưa ra là các hình ảnh minh hoạ ngày xưa thôi.

Đọc bài bạn Yến và xem profile thì mình thấy mức 10 năm kinh nghiệm thì như 1 bạn đang làm nghề khác nhảy sang nghề design vậy.

Expand full comment