4 Comments

Bài viết hữu ích quá ạ, đúng nội dung em đang cần đào sâu ạ ^^

Expand full comment

Cảm ơn Mina đã giúp mình có cái nhìn rõ ràng hơn về ba nhóm insights chính :) Mong được đọc thêm các bài viết của bạn.

Expand full comment